ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS MEDICI

Print Email This Post 1,364 vizualizari
31 Ianuarie 2013, Categorie: Angajari

–         diploma de absolvire  a facultatii

–         curriculum vitae

–         recomandare de la ultimul loc de munca ( trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu caracterizarea  profilului profesional si moral al persoanei)

–         copie dupa cartea de munca

–         declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit condamnari penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

–         dovada/ adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din judetul Constanta sau judetul in care a activate ( Certificat Profesional Curent)

–         cursuri de perfectionare, specializare ( dupa caz)

–         certificat medical timbrat TIP POLICLINICA

–         cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze

–         taxa de concurs

–         certificat de nastere

–         copie dupa buletinul de identitate

–         certificat de casatorie ( dupa caz)

–         ordin de confirmare medic specialist/ medic primar

–         certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor

–         malpraxis

–         adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor pentru calcularea punctajului din fisa de concurs ( nr. credite)

–         chitanta de plata a taxei de concurs

Actele enumerate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre serviciul RUNOS, sau in copii legalizate.

Fara comentarii