Plan Managerial 2012-2017

Print Email This Page 4,470 vizualizari

PLANUL MANAGERIAL AL S.C.J.U. CONSTANTA

2012-2017

 

In vederea indeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta asumati prin Planul strategic a fost elaborate prezentul Plan managerial.

In vederea realizarii obiectivelor propuse vom indica pentru fiecare obiectiv termene de finalizare, responsabilii si indicatori de evaluare.

 

 

Obiective si plan de actiune pe termen scurt (1 an)

 

 1. Acreditarea spitalului de catre CONAS ;

 

Termen finalizare : trimestrul II 2012

Responsabil : Manager

Indicator evaluare : Gradul de acreditare obtinut

 

 1. Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 : 2008;

 

Termen finalizare : Decembrie 2012

Responsabil : Manager

Indicator evaluare : Obtinerea certificatului de conformitate

 

 

 1. Masurarea gradului de satisfactie al pacientului si propuneri de imbunatatire a activitatii medicale si non medicale rezultate in urma prelucrarii chestionarelor;

 

Termen finalizare : 30.06.2012

Responsabil : Cristina Asofiei

Indicator evaluare : Procentul de chestionare primite din total chestionare transmise

 1. Evaluare a personalului medical si nonmedical;

 

Termen finalizare : 31.12.2012

Responsabil : Sef RUNOS

Indicator evaluare : Procent personal medical evaluat

 

 

 1. Revizuirea regulamentului de ordine interioara si monitorizarea aplicarii lui;

 

Termen finalizare : 30.06.2012

Responsabil : Sef RUNOS

Indicator evaluare : Numar articole revizuite/noi

 

 

 1. Revizuirea fiselor de post;

 

Termen finalizare : 30.06.2012

Responsabil : Sef RUNOS

Indicator evaluare : Procent fise post revizuite

 

 

 1. Implementarea procedurilor (ghidurilor de practica editate de Ministerul Sanatatii) si monitorizarea aplicarii lor

 

Termen finalizare : 31.12.2012

Responsabil : Director Medical

Indicator evaluare : Numar ghiduri / proceduri implementate

 

 

 1. Directionarea cotei de 2% din veniturile salariatilor catre Fundatia Spitalului

 

Termen finalizare : 30.06.2012

Responsabil : Director Financiar-Contabil

Indicator evaluare : Procent redirectionari din total angajati

 

 

 1. Sustinerea unei campanii judetene pentru directionarea 2% catre Fundatia Spitalului

 

Termen finalizare : 31.12.2012

Responsabil : Director Financiar-Contabil

Indicator evaluare : Numar de redirectionari

 

 

 1. Cooperarea cu structurile Consiliului Judetean Constanta responsabile de fondurile europene

 

Termen finalizare : 31.12.2012

Responsabil : Manager

Indicator evaluare : Numar proiecte elaborate

 

 

Obiective si plan de actiune pe termen mediu (1-3 ani)

 

 1. Instruirea permanenta a personalului medical – instruire externa si interna

 

Termen finalizare : Permament

Responsabil : Sef RUNOS + Sefi sectii

Indicator evaluare : Procent personal instruit

 

 1. Reorganizarea serviciului de urgenta in corelare cu proiectul de infiintare de centre de permanenta in oras si judet

 

Termen finalizare : 31.12.2013

Responsabil : Director Medical

Indicator evaluare : Numar centre infiintate

 

 

 1. Eficientizarea activitatii sectiilor prin parteneriate public-privat si cresterea gradului de rulaj pe pat

 

Termen finalizare : 31.12.2013

Responsabil : Manager

Indicator evaluare : Numar parteneriate realizate

 

 

 1. Introducerea asistentei medicale la domiciliu

 

Termen finalizare : 31.12.2013

Responsabil : Cristina Asofiei

Indicator evaluare : Numar pacienti asistati la domiciliu

 

 

 1. Defalcarea bugetului pe sectii si centre de cost

 

Termen finalizare : 10.10.2013

Responsabil : Director Financiar-Contabil

Indicator evaluare :

 

 

 1. Externalizarea serviciilor pe principiul “cat am nevoie atata cumpar”

 

Termen finalizare : 01.01.2013

Responsabil : Sef Serviciu Achizitii

Indicator evaluare : Numar servicii externalizate

 

 

 1. Negocierea contractelor direct cu producatorii de medicamente (indigeni) in cadrul unor asocieri de spitale

 

Termen finalizare : 10.01.2014

Responsabil : Manager

Indicator evaluare : Numar contracte realizate

 

 

 1. Reorganizare sectiilor, cu accent pe sectiile cu adresabilitate crescuta si rezultate foarte bune

 

Termen finalizare : 01.01.2014

Responsabil : Director Medical

Indicator evaluare : Numar sectii reorganizate

 

 

Obiective si plan de actiune pe termen lung (mai mare de 3 ani)

 

 1. Reorganizarea sectiilor exterioare ( Psihiatrie Palazu Mare, Dermato-Venerice) si modernizarea sau relocarea lor

 

Termen finalizare : 31.12.2016

Responsabil : Manager

Indicator evaluare : Numar sectii exterioare reprganizate

 

 

 1. Amenajarea de spatii verzi si locuri de odihna

 

Termen finalizare : 31.12.2015

Responsabil : Director Administrativ

Indicator evaluare : Suprafata amenajata

 

 

Prezentul Plan managerial a fost elaborat de un colectiv format din membrii Comitetului Director si sefii de sectii si compartimente administrative si a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 02.12.2012

Prezentul plan strategic va fi analizat semestrial in sedintele Consiliului de Administratie in vederea constatarii stadiului de indeplinire al obiectivelor sau ori de cate ori apar situatii care impun reactualizarea acestuia.