Anunt concurs medic specialist chirurgie vasculară

Print Email This Post 123 vizualizari
16 Noiembrie 2017, Categorie: Angajari, Stiri

Nr.38813 / 15.11.2017

 

ANUNŢ

 

            Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul  postu vacant, apărut în publicaţia ,,Viaţa Medicală” nr.45/10.11.2017:

 

           –  1 post de medic specialist  specialitatea chirurgie vasculară, pentru Laboratorul de Explorări Funţionale din cadrul spitalului;

 

           Pentru postul de medic specialist concurează medici specialişti în specialitatea chirurgie vasculară cu competenţă în Ecografie vasculară şi Ultrasonografie generală .

 

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;

2) copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul

profesional;

3) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs- Colegiul Medicilor;

4) dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art.39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chemist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România ( Certificat Profesional Curent);

5) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

6) cazier judiciar;

7) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează –A5;

8) chitanţă de plată a taxei de concurs – 150 lei;

9) CV;

10)copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dupa caz)

Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii;

            Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ (10.11.2017 – 24.11.2017), iar concursul se va organiza în 31- 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.

 

MANAGER

                                                           SL.Dr.Grasa Cătălin Nicolae       

Fara comentarii