Anunt post temporar vacant Medic Specialist- Neonatologie

Print Email This Post 179 vizualizari
27 Martie 2017, Categorie: Angajari, Stiri

NR.10234/ 24.03.2017

 

A  N  U  N  Ţ

 

 

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul post temporar vacant:

         – 1 post de medic specialist specialitatea neonatologie – în cadrul Secţiei Neonatologie .

         Pentru postul de medic concurează medici specialişti în specialitatea neonatologie.  

         Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. a) cerere în care se mentionează postul pentru care doresc să concureze;
  2. b) copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor şi Chimistilor în sistemul sanitar din Romania;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  7. g) chitanta de plată a taxei de concurs = 150 lei;
  8. h) CV;
  9. i) copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (după caz);

 

            Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

            Înscrierile la concurs se fac până la data de 02.04.2017 inclusiv, iar concursul se va organiza până la data de 08.05.2017 inclusiv.

 

 

 

                                                            MANAGER

                                                            SL.Dr.Grasa Cătălin-Nicolae      

Fara comentarii