Bibliografie concurs registrator medical

Print Email This Post 570 vizualizari
6 Septembrie 2017, Categorie: Angajari

BIBLIOGRAFIE

pentru evaluarea cunostintelor profesionale in vederea ocuparii unui post

REGISTRATOR MEDICAL

 

1) OMS nr.1782 din 28 decembrie 2006, privind  înregistrarea  şi  raportarea  statistică  a  pacienţilor  care primesc  servicii  medicale  în  regim de spitalizare continuă  şi  spitalizare  de  zi;cu modificarile si completarile ulterioare

2) OMS  nr.182/2017 privind  aprobarea  regulilor  de  confirmare  din punct de vedere a datelor clinice si medicale  la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare  continuă  si  de  zi precum si a  metodologiei  de  evaluare  a cazurilor  neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea  ;

3) Legea nr. 46/2003 – Drepturile şi obligaţiile pacientului; cu modificarile si completarile ulterioare

4) Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii

Titlul  VII – spitale

Titlul VIII – capitolul II  Secţiunea 1 – persoanele asigurate            

                                                     – dovada calităţii de asigurat

5) OMS 1101/2016 privind  aprobarea  Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.

6) Hotararea de guvern nr.34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului

7) Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale

8) Curs /ECDL

 

 

 

Director de Ingrijiri

As.Lic.Banu Cornelia

 

Fara comentarii