BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MOASA

Print Email This Post 132 vizualizari
26 Iulie 2017, Categorie: Angajari, Stiri

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA “ SF. AP.ANDREI” CONSTANTA

 

BIBLIOGRAFIE

pentru evaluarea cunostintelor profesionale in vederea ocuparii unui post de 

MOASA

 

 

  1. Lucretia Titirca – TEHNICI DE EVALUARE SI INGRIJIRI ACORDATE DE ASISTENTII MEDICALI – Editura Viata Medicala Romaneasca 1995;
  2. Lucretia Titirca – URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE – Editura Viata Medicala Romaneasca 1995;

        3. Lucreţia Titircă: GHID DE NURSING – Editura Viaţa Medicală Românească

  1. 4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România din M.O.nr 560/august 2009;
  2. 5. Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  3. 6. OMS 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitati sanitare.
  4. 7. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
  5. 8. Ordinul nr.1142/2013 privind aprobarea proceduri de practică pentru asistenţii medicali generalişti – M.O. nr. 669 bis din 31.10.2013.
  6. 9. Legea nr.319/2006 a securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  7. 10. Legea nr.46/2003, drepturile pacientului

 

 

                                  Director Ingrijiri

                               As.Lic.Cornelia Banu

 

Fara comentarii