Bibliografie registrator medical

Print Email This Post 191 vizualizari
9 August 2019, Categorie: Angajari
Asculta articolul

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA

 POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL/OPERATOR CALCULATOR

 

  1. ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare.;
  1. ORDIN Nr.182/2017 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea;
  1. Legea nr. 46/2003 – Drepturile şi obligaţiile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;
  1. Legea nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile ulterioare

 – titlul VII – Spitalele

 – titlul VIII – Asigurarile sociale de sanatate, capitolul II – Asiguratii, Secţiunea 1 – Persoanele asigurate             

 

  1. Hotararea de Guvern nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX “Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  1. Hotararea de Guvern nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului.

 

  1. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  1. Suport Curs ECDL.

 

  1. PC-Depanare si modernizare- editia a IV-a, Autor:Scott Mueller, Ed.Teora.

Fara comentarii

Skip to content