Anunt post temporar vacant Medic Specialist- Neonatologie

27 Martie 2017, Categorie: Angajari

NR.10234/ 24.03.2017

 

A  N  U  N  Ţ

 

 

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul post temporar vacant:

         – 1 post de medic specialist specialitatea neonatologie – în cadrul Secţiei Neonatologie .

         Pentru postul de medic concurează medici specialişti în specialitatea neonatologie.  

         Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. a) cerere în care se mentionează postul pentru care doresc să concureze;
  2. b) copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor şi Chimistilor în sistemul sanitar din Romania;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  7. g) chitanta de plată a taxei de concurs = 150 lei;
  8. h) CV;
  9. i) copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (după caz);

 

            Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

            Înscrierile la concurs se fac până la data de 02.04.2017 inclusiv, iar concursul se va organiza până la data de 08.05.2017 inclusiv.

 

 

 

                                                            MANAGER

                                                            SL.Dr.Grasa Cătălin-Nicolae      

Anunt concurs medic sef Laborator Explorari Functionale

17 Martie 2017, Categorie: Angajari

Nr. 9247 DIN 17.03.2017

 

ANUNT

 

 

          Concursul pentru ocuparea postului de medic sef Laborator Explorari Functionale din cadrul Spitalului  Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei” Constanta va avea loc in data de 20.03.2017 ora 9,00 sustinerea probei de interviu si la ora 10,00 sustinerea probei scrise si practica.

 

 

 

                                                   MANAGER

                                        SL.Dr. Grasa Catalin Nicolae

Metodologia de organizarea si desfasurare a concursului pentru postul de manager nr. 8627

14 Martie 2017, Categorie: Angajari

CONCURS

Pentru ocuparea functiei de MANAGER, persoana fizica, in conformitate cu prevedeirle OMS nr. 1520/2016 si a Dispozitiei nr. 241/14.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de MANAGER, persoana fizca, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta.

Documentul poate fi accesat pe linkul urmator:

metodologie concurs manager

SITUATIA DOSARELOR DEPUSE IN PERIOADA 17.02.2017-03.03.2017

14 Martie 2017, Categorie: Angajari

img-310115545-0001

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 02.03.2017

3 Martie 2017, Categorie: Angajari

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ”SF APOSTOL ANDREI ”CONSTANŢA

                            TABEL  NOMINAL    
  cu rezultatele probei scrise la concursul din data de 02.03.2017
                 
  NUME SI PRENUME NOTA PROBA SCRISA OBSERVATII
  ECONOMIST II    
1 ROSU ECATERINA 95 ADMIS
2 DOBRESCU MARIAN 48 RESPINS
3 STANESCU ALINA 25 RESPINS
       
  REGISTRATOR MEDICAL    
1 VIZIREANU LACRAMIOARA VIOLETA 75 ADMIS
2 STAN PAULA LORICA 75 ADMIS
3 UNGUREANU LACRAMIOARA 68 ADMIS
4 MELENTE ELENA LOREDANA 63 ADMIS
5 SAVA ANCUTA 61 ADMIS
6 CABA RAMONA STEFANIA 58 ADMIS
7 SOVAIALA ALINA 50 ADMIS
8 APACHITEI MIHAELA 45 RESPINS
9 SUFANA ANI – MONICA 44 RESPINS
10 FASIE LILIANA 29 RESPINS
       
  AUTOPSIER     
1 BALASA MARIN 40 RESPINS
       
  CANDIDATII CARE AU OBTINUT PUNCTAJ PESTE 50  PUNCTE SE VOR PREZENTA    
   IN DATA DE 06.03.2017 ORA 10 PENTRU PROBA DE INTERVIU    
       
Pagina 1 din 741234...102030...Ultima »