BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

20 Iunie 2017, Categorie: Angajari

Bibliografie pentru concursul de director financiar contabil

TEME CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ÎN CADRUL SCJU

20 Iunie 2017, Categorie: Angajari

Teme cadru pt. proiectul de management Director Financiar Contabil

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

20 Iunie 2017, Categorie: Angajari

Anunt concurs director financiar contabil

REZULTATE CONCURS MEDIC SJML

19 Iunie 2017, Categorie: Angajari

R E Z U L T A T E 

 

concurs desfăşurat în data de 16.06.2017 pentru ocupare post vacant cu ½ normă

                de medic spec.med.legală-Serv.Jud.Med.Legală

 

 

  1. NECULAI-CÂNDEA LAVINIA-SIMONA – 248,32 puncte – ADMIS

 

 

                             Sef Serviciu Resurse Umane

                                  Ec. Onica Laurentia

Anunt nr.19541/14.06.2017

14 Iunie 2017, Categorie: Angajari

 

ANUNȚ POST TEMPORAR VACANT MEDIC R.M.F.B

 

 

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul post temporar vacant:

         – 1 post de medic specialist specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie – în cadrul Secţiei Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Sud .

         Pentru postul de medic concurează medici specialişti în specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie.    

         Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  1. a) cerere în care se mentionează postul pentru care doresc să concureze;
  2. b) copia xerox de pe diploma de medic şi adeverinţa de confirmare în gradul profesional;
  3. c) copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. d) dovada/inscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor şi Chimistilor în sistemul sanitar din Romania;
  5. e) cazierul judiciar;
  6. f) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
  7. g) chitanta de plată a taxei de concurs = 150 lei;
  8. h) CV;
  9. i) copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (după caz);

 

            Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

            Înscrierile la concurs se fac până la data de 22.06.2017 inclusiv, iar concursul se va organiza până la data de 24.07.2017 inclusiv.

 

 

 

MANAGER

SL.Dr.Grasa Cătălin-Nicolae      

Pagina 1 din 811234...102030...Ultima »