Anunț

23 Februarie 2017, Categorie: Stiri

 „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul post vacant:

 • 1 post de medic specialist specialitatea boli infecţioase în cadrul Serviciului de prevenire al infecţiilor asociate asistenţei medicale;

           Pentru postul de medic concurează medici specialişti în specialitatea boli infecţioase.        

           Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;

2) copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul

profesional;

3) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs- Colegiul Medicilor;

4) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare( Certificat Profesional Curent);

5) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordin;

6) cazier judiciar;

7) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează –A5;

8) chitanţă de plată a taxei de concurs – 150 lei;

9) CV;

10)copie după buletinul de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dupa caz).

            Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii;

            Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ (17.02.2017 – 03.02.2017), iar concursul se va organiza în 31- 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.

 

Anunț

23 Februarie 2017, Categorie: Stiri

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015 următorul post vacant:

 • 2 posturi de medic specialitatea medicină sportivă în cadrul Cabinetului de Medicină Sportivă;
 • 1 post de medic specialitatea medicina muncii în cadrul Cabinetului de Medicina Muncii;
 • 2 posturi de medic specialitatea A.T.I.în cadrul Compartimentului A.T.I.al Secţiei Clinice Chirurgie Cardiovasculară;
 • 1 post de medic specialitatea pediatrie în cadrul Cabinetului Pediatrie-U.P.U.SMURD;
 • 2 posturi de medic specialitatea A.T.I. în cadrul Secţiei Clinice A.T.I.

 

      Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1) cerere în care se menţionează postul pentru care doresc să concureze;

2) copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul

profesional;

3) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs- Colegiul Medicilor;

4) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin.(1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin.(1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare( Certificat Profesional Curent);

5) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la Ordin;

6) cazier judiciar;

7) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează –A5;

8) chitanţă de plată a taxei de concurs – 150 lei;

9) CV;

10)copie după buletinul de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dupa caz).

 

            Tematica de concurs şi bibliografia sunt cele de medic specialist şi sunt afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii;

            Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ (17.02.2017 – 03.03.2017), iar concursul se va organiza în 31- 90 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”.

Anunt concurs Sef Serviciu Prevenire si Control Infectii Nozocomiale

21 Februarie 2017, Categorie: Stiri

ANUNT

 

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanta scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 functia de  sef Serviciu Prevenire si Control Infectii Nozocomiale.                      

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. a)  cererea în care se menţionează funcţia pentru care doresc să concureze;
 2. b)  copia xerox a diplomei de studii;
 3. c)   adeverinţa din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
 4. d)   actele doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa la prezentele norme;
 5. e)   cazier judiciar;
 6. f)   declaraţia pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
 7. g)  certificatul privind starea de sănătate A5;
 8. h) certificate profesional curent;
 9. i) certificatul de membru, malpraxis;
 10. j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;
 11. k) un proiect de management privind evoluţia viitoare a secţiei, laboratorului sau serviciului medical;
 12. l) chitanţa de plată a taxei de concurs;

Actele enumerate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre serviciul RUNOS, sau in copii legalizate.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin Ordin al M.S.P. (vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

          La concursul pentru ocuparea functiei de sef de sectie se pot prezenta candidatii care au obtinut atestatul in managementul serviciilor de sanatate sau care depun declaratie pe propria raspundere ca il vor obtine in maximum un an de la numirea in functie.

          Persoanele sanctionate in ultimii 5 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catre Colegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administratie nu pot participa la concurs.

          Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

          Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.

          Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se va organiza după 30 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală

          Relatii suplimentare si regulamentul de organizare a concursului, precum si bibliografia pentru concurs se publica pe site-ul : www.spitalulconstanta.ro si se afiseaza la sediul unitatii.

 

 

       MANAGER

       SL.Dr.Grasa Catalin Nicolae

CALENDARUL SUSTINERII CONCURSULUI/EXAMENULUI – pentru ocuparea postului vacant de medic specialist specialitatea neurologie

21 Februarie 2017, Categorie: Stiri

ANUNT

 

CALENDARUL SUSTINERII CONCURSULUI/EXAMENULUI

 

 • Concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist specialitatea neurologie în cadrul Clinicii Neurologie, se va desfăşura în data de 16.03.2017 ora 900 la sediul unităţii.

 

 

SEF SERVICIU RUNOS

Ec. Onica Laurentia

CALENDARUL SUSTINERII CONCURSULUI/EXAMENULUI – post vacant de farmacist în cadrul Farmaciei cu circuit închis

21 Februarie 2017, Categorie: Stiri

ANUNT

 

CALENDARUL SUSTINERII CONCURSULUI/EXAMENULUI

 

 • Concursul pentru ocuparea 1 post vacant de farmacist în cadrul Farmaciei cu circuit închis, se va desfăşura în data de 02.03.2017 ora 1000 la sediul unităţii.

 

 

SEF SERVICIU RUNOS

Ec. Onica Laurentia

Pagina 1 din 671234...102030...Ultima »