- Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Constanta - http://www.spitalulconstanta.ro -

Componenta dosarului de inscriere la concurs

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele acte (valabile pentru toate posturile publicate):

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale!