Fisa postului Brancardier

Print Email This Post 6,626 vizualizari
27 Iunie 2016, Categorie: Angajari, Stiri

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ  ,,SF.APOSTOL ANDREI’’ CONSTANŢA

FISA POSTULUI

Nr._______ (brancardier – Secţii din Spital)

I. IDENTIFICAREA POSTULUI

1. Nume şi prenume salariat: _____________

2. Denumirea postului : brancardier

   3. Poziţia în COR – cod : 325801

4. Marca : ____________

5. Locul de muncă : Secţia _______________

6. Nivelul postului : de execuţie

II. SFERA RELAŢIONALĂ :

1. Ierarhice: – subordonare : medicul sef, medic de salon, asistent medical şef secţie

2. Funcţionale: – cu compartimentele şi serviciile din cadrul unităţii

3. De colaborare: – cu personalul din secţie

4. De reprezentare: –

III. DESCRIEREA POSTULUI :

1. Studii: Şcoală generală

2. Dificultatea operaţiunilor specifice postului :

2.1.Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat:

– organizarea activităţi privind funcţionarea, curăţarea şi dezinfecţia cărucioarelor de transport         a bolnavilor şi a tărgilor

– organizarea timpului de lucru

2.2. Efort intelectual :

– corespunzător activităţilor de execuţie

2.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite :

– muncă în echipă

– aptitudini fizice corespunzătoare solicitării postului

2.4. Tehnologii specifice ce trebuie cunoscute :

– manevrarea şi întreţinerea în stare de funcţionare a cărucioarelor de transport şi a tărgilor

3. Responsabilitatea implicată de post :

3.1. Responsabilitate în ceea ce priveşte transportul bolnavilor

3.2. Responsabil privind întreţinerea în stare de funcţionare a cărucioarelor şi tărgilor

3.3. Păstrarea confidenţialităţii

 1. ATRIBUŢII SPECIFICE :
 1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea si coordonarea asistentului medical sau a medicului de serviciu;
 2. Transportă bolnavii conform indicaţiilor primite;
 3. Asigură întreţinerea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
 4. Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a instrumentarului de unică folosinţă  utilizat şi asigură depozitarea şi transportul  lor conform Codului de procedură;
 5. Va ajuta la fixarea/poziţionarea extremităţilor, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor gipsate, inclusiv în cadrul serviciului de gardă;
 6. Va asigura transportul probelor biologice recoltate pacienţilor din secţie către Laboratorul de analize medicale, la solicitarea şi conform indicaţiilor asistentului medical;
 7. Efectuează transportul cadavrelor împreună cu echipa, respectând circuitele funcţionale, conform reglementărilor în vigoare, la morga spitalului;
 8. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu un alt echipament special de protecţie (un halat de protecţie, mănuşi de cauciuc, mască, etc.);
 9. Va anunţa orice eveniment deosebit medicului şef/ asistentei şefe, asistentului medical de serviciu;
 10. Nu are dreptul să dea informaţii privind bolnavul sau decedatul;
 11. Va avea un comportament etic fata de bolnav, aparţinătorii acestuia, şi faţă de personalul medico – sanitar;
 12. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă, securitatea muncii şi PSI;
 13. Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii pacientului;
 14. Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
 15. Îndeplineşte toate indicaţiile asistentei şefe privind curăţenia spaţiului exterior.
 16. Respectă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei, igienico-sanitare conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr.185/2003, şi atribuţiile privind prevenirea infecţiilor nosocomiale conform Ordinului Ministerului Sănătăţii şi Familiei;
 17. Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 18. Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare;
 19. Respectă programul de lucru şi graficul de tură întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;
 20. Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite;
 21. Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;
 22. Respectă orice alte sarcini dispuse de personalul coordonator pentru buna desfăşurare a activităţii medicale.

Brancardierul din secţiile cu profil psihiatrie are, în afara sarcinilor generale şi următoarele sarcini specifice :

 1. Asigură supravegherea şi securitatea bolnavilor din secţie;
 2. Însoţeşte bolnavii la activitatea de psihoterapie şi ergoterapie organizată de secţie;
 3. Ajută asistenta (sora) medicală la efectuarea tratamentelor obligatorii;
 4. Execută orice alte sarcini primite de la asistenta (sora) şefă sau asistenta (sora) cu care lucrează;
 1. RESPONSABILITĂŢI COMUNE :
 • Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare.
 • Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.
 • Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 • Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 • Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător.
 • Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi I. al spitalului.
 • Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 • Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 • Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.
 • Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.
 • Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.
 • Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii.
 • Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

MANAGER                              MEDIC ŞEF SECŢIE                                ASISTENT ŞEF

Am luat la cunoştinţă si mi-am însuşit sarcinile de serviciu ce-mi revin

Semnătura ____________________                  Numele si prenumele ____________________

Data  06.04.2016

1 comentariu

 • Stanciu Bogdan pe 12 Decembrie 2017 at 9:23 pm

  Buna seara, dacă am un curs de infirmier, ma pot angaja ca și brancardier, sau trebuie sa fac un curs special pentru asa ceva?
  Va mulțumesc anticipat!