Fisa postului registrator medical

Print Email This Post 5,468 vizualizari
27 Iunie 2016, Categorie: Stiri

FISA POSTULUI

NR.__________(registrator medical) – Compartiment Internări  Birou Internări- Recepție

I. IDENTIFICAREA POSTULUI

1. Nume şi prenume salariat:

2. Denumirea postului : Registrator medical
3. Poziţia în COR – cod : 334401

4. Marca :

5.  Locul de muncă : Compartiment Internări

Birou Internari – Recepție

6. Nivelul postului : de execuţie
II.SFERA RELAŢIONALĂ :

1.Ierarhice – subordonat : director îngrijiri medicale

2. Funcţionale – cu personalul din compartimentele și secțiiler din cadrul unității, servicii funcționale

3. Colaborare – cu personalul din compartiment
III.DESCRIEREA POSTULUI :

1.     Studii: – diplomă de studii medii de specialitate

–  diplomă de studii medii

2.     Dificultatea operaţiunilor specifice postului :

2.1 Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de efectuat :

– organizarea activităţii privind urgenţa introducerii datelor şi evidenţa statistică

–   organizarea timpului de lucru

2.2. Efort intelectual :

– corespunzător activităţilor de execuţie

2.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite :

– muncă în echipă

– aptitudini fizice corespunzătoare solicitării postului

2.4. Tehnologii specifice ce trebuie cunoscute :

– operare PC şi programul specific de introducerea datelor medicale

3. Responsabilitatea implicată de post :

3.1. Responsabilitate în ceea ce priveşte introducerea datelor

3.2. Păstrarea confidenţialităţii

 1. ATRIBUŢII SPECIFICE:

 

 • efectuează înregistrarea foilor de observaţie a pacienţilor cronici internaţi în spital, în sistemul electronic, completând în mod corect, conform cărţii de identitate, a biletului de internare de la medicul specialist vizat de medicul şef al secţiei respective, alături de dovada de asigurat a pacientului (adeverinţă, cupon pensie, carnet şomaj, etc. a datelor pacienţilor);
 • efectueaza semnarea electronica a internarii cu cardul de sanatate al pacientului
 • completează fişa de circuit a pacientului cu date corecte;
 • ţine evidenţa bolnavilor din spital internaţi pe fiecare secţie;
 • încasează taxele sanitare, cu chitanţier şi depune la caseria centrală sumele în baza unui borderou. Se va completa angajamentul de garanţie conform Legii nr.22/1969 cu modificările şi completările ulterioare;
 • primeşte din secţii numărul paturilor libere şi le comunică Ambulatoriului Integrat;
 • completează şi ţine la zi evidenţele corespunzătoare activităţii;
 • tine evidenta pacientilor internati, prin verificarea in sistemul informatic, si colaboreaza cu secretariatul general al spitalului pentru rezolvarea solicitarilor primite de la alte institutii cu privire la pacientii internati sau externati;
 • colaboreaza cu asistentele sefe din sectiile cu paturi in vederea intocmirii si respectarii listelor de asteptare pentru internarea pacientilor
 • are obligativitatea păstrării confidenţialităţii tuturor informaţiilor medicale
 • respectă regulile de igienă personală ( spălatul mâinilor, echipamentul de protecţie ce va fi schimbat ori de câte ori este nevoie);
 • răspunde de gestionarea materialelor (mijloace fixe şi obiecte de inventar);
 • intocmeste si gestioneaza documentele de declarare a nou nascutilor din sectia neonatologie, tine evidenta formularelor cu regim special pe care le foloseste
 • intocmeste/tehnoredacteaza acte justificative, rapoarte, documente medicale solicitate de catre superiorul ierarhic

 

 1. RESPONSABILITĂŢI COMUNE :
 • Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare.
 • Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.
 • Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 • Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 • Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător.
 • Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi I. al spitalului.
 • Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 • Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 • Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.
 • Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.
 • Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.
 • Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii.
 • Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

 

MANAGER                               MEDIC ŞEF SECŢIE                                 ASISTENT ŞEF SECŢIE

 

Am luat la cunoştinţă si mi-am însuşit sarcinile de serviciu ce-mi revin

                                  Semnătura ______________________

                                  Numele si prenumele ____________________

                                  10.07.2012

 

 

1 comentariu

 • Ignat simona pe 19 Iulie 2017 at 4:09 pm

  Buna ziua as dori sa stiu si eu un program de lucru ca redactor medical daca se poate O zi buna