Proiecte de cercetare

Print Email This Page 3,770 vizualizari

Cercetare

Competitie Septembrie 2007

PROIECTE DE CERCETARE PENTRU TINERI DOCTORANZI

Criterii de eligibilitate:
– aplicantul este doctorand cu frecventa sau doctorand fara frecventa angajat intr-o institutie de invatamant superior sau de cercetare
– aplicantul a promovat toate examenele prevazute in cadrul programului de doctorat (programul de pregatire universitara avansata) si este admis in etapa a doua a studiilor doctorale – programul de cercetare stiintifica
– exista recomandarea favorabila a conducatorului de doctorat
– un aplicant depune un singur proiect de acest tip si nu este directorul unui grant CNCSIS in derulare
– aplicantul are max. 35 de ani la finalizarea proiectului.
Durata:
Durata proiectului este de max. 18 luni, in functie de stadiul realizarii tezei de doctorat (proiectul se finalizeaza la data sustinerii tezei de doctorat).
Buget:
Sprijinul financiar acordat pentru un proiect de acest tip, pe toata durata acestuia, este de max. 42.500 lei.

Mai multe informatii….