Pro vaccinare Spitalul Constanta
Covid vs gripa
Informații pacienți COVID-19
SCJU Constanța, bd. Tomis 145
0736 603 824

linie telefonică disponibilă în intervalul orar 10.00-13.00

Secția exterioară AGIGEA
02414846470241484644

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CONCURS MEDICI

Print Email This Post 1,590 vizualizari
31 Ianuarie 2013, Categorie: Angajari

–         diploma de absolvire  a facultatii

–         curriculum vitae

–         recomandare de la ultimul loc de munca ( trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu caracterizarea  profilului profesional si moral al persoanei)

–         copie dupa cartea de munca

–         declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit condamnari penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza

–         dovada/ adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din judetul Constanta sau judetul in care a activate ( Certificat Profesional Curent)

–         cursuri de perfectionare, specializare ( dupa caz)

–         certificat medical timbrat TIP POLICLINICA

–         cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze

–         taxa de concurs

–         certificat de nastere

–         copie dupa buletinul de identitate

–         certificat de casatorie ( dupa caz)

–         ordin de confirmare medic specialist/ medic primar

–         certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor

–         malpraxis

–         adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor pentru calcularea punctajului din fisa de concurs ( nr. credite)

–         chitanta de plata a taxei de concurs

Actele enumerate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre serviciul RUNOS, sau in copii legalizate.

Fara comentarii

Skip to content