Comisii

Prima pagină » Administrativ » Comisii

COMPONENTA COMISIILOR DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA “SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANTA

 

CONSILIUL MEDICAL

Presedinte – As. univ. Dr. Obada Bogdan – Director Medical Interimar

Consiliului Medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „ Sf. Apostol Andrei” Constanţa, după cum urmează:

 Preşedinte Comisie – Director Medical Dr. Obadă  Bogdan

 

SUBCOMISIA 1 – SPECIALITĂŢI CHIRURGICALE

Dr. Voinea Felix – şef secţie clinică urologie

Dr. Aşchie Ion  – sef sectie clinică chirurgie generală 1

Dr. Militaru Marius – sef sectie clinică chirurgie cardiovasculară

Dr. Caraban Bogdan – sef sectie clinică chirurgie plastică

Dr. Tica Vlad – sef secţie clinică obtetrică-ginecologie1

Dr. Tomescu Aneta – sef sectie clinică obstetrică ginecologie 2

Dr. Şerban Alexandru Octavian – sef secţie clinică ortopedie-traumatologie

Dr. Jurja Sandală – sef secţie clinică oftalmologie

Dr. Gheorghe Anca Teodora – şef secţie clinică TBC osteoarticular Agigea

Dr. Davidescu Bogdan – şef secţie clinică neurochirurgie

Dr. Bădărău Victoria – şef secţie clinică ATI

Dr. Moroşan Vitalie – şef secţie clinică chirurgie generală 2

Dr. Dincă Dănuţ – şef secţie clinică ORL

Secretar: As. Lascu Mioara – asistent şef secţia clinică chirurgie generală

 

SUBCOMISIA 2 – SPECIALITĂŢI MEDICALE

 Dr. Mazilu Laura – şef secţie clinică oncologie

 Dr. Catrinoiu Doina – şef secţie clinică medicală 1

Dr. Niculescu Zizi – şef secţie clinică medicală 2

Dr. Tuţă Ana Liliana – şef secţie clinică nefrologie

Dr. Parepa Irinel Raluca – şef secţie clinică cardiologie

Dr. Hîncu Anca – şef secţie clinică neurologie

Dr. Cîrjaliu Meliu Diana – şef secţie clinică psihiatrie

Dr. Nicola Gheorghe – şef secţie clinică DV

Dr Taran Gabriel – şef secţie  pneumologie Agigea

Dr. Chelariu Liliana – şef secţie CSM Adulţi

Dr. Goleşteanu Gina – şef secţie  CSM Copii

Dr. Ciobotaru Camelia – şef secţie BFT Constanţa

 

 SUBCOMISIA 3 – SPECIALITĂŢI PEDIATRICE

Dr. Mihai Cristina – şef secţie clinică pediatrie

Dr. Tica Constantin – şef secţie chirurgie ortopedie pediatrică

Dr. Frăţiman Livica – şef secţie clinică neonatologie

Secretar: As. Rugină Vasilica – asistent şef clinica pediatrie

 

SUBCOMISIA 4 – SPECIALITĂŢI PARACLINICE

Dr. Cîmpineanu Bogdan – şef centru hemodializă

Dr. Deacu Mariana – şef serviciu clinic anatomie patologică

Dr. Nurla Ghiulserin – şef laborator explorări funcţionale

Dr. Albadi Irina – şef secţie recuperare, medicină fizică şi balneologie Eforie Sud

Dr. Gache Aurelia – şef laborator radioterapie

Dr. Popa Marius Florentin – şef serviciu judeţean de medicnă legală

AS. Banu Cornelia – director îngrijiri medicale

Farmacist Radulescu Mirela – şef farmacie

Dr. Tudoran Rodica Olimpia – şef UPU – SMURD

Dr. Botnarciuc Mihaela şef Centrul de Transfuzii sanguine

Secretar: As. Neagu Irina – asistent şef UPU – SMURD

 

CONSILIUL DE ETICA AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA “SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANTA:

Membri permanenti:

SL.dr. Cindea Iulia –sectia clinica ATI, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, cu integrare clinica;

Dr. Dumbrava Daniel – Sectia clinica ATI, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

Dr. Chiriac Gheorghe Cristian – sectia clinica cardiologie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

Dr. Stamule Paris –sectia clinica chirurgie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

As. Chiosa Vasilica – sectia clinica ATI, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;

As. Drăguşanu Virginia – sectia clinica ortopedie, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;

Alina Vasea –  asociatia P.A.V.E.L.- reprezentant ales al asociatilor de pacienti;

Secretar:  Ref.spec.Briceag Ana Maria– compartiment administrativ;

 

Membri supleanti:

 SL.dr.Toringhibel Marius –sectia clinica cardiologie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, cu integrare clinica;

Dr. Stirbu Mariana –sectia clinica pediatrie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

Dr. Vamesu Sorin- serviciul clinic anatomie patologica, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

Dr. Popi Silvia – sectia clinica neurologie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

As. Zibileanu Daniela – UPU-SMURD reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;   

 As. Albu Mariana –sectia clinica medicala 1, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;

Dorian Ion- Asociatia de scleroza multipla din Romania, reprezentant ales al asociatilor de pacienti;

 

COMISIA DE DISCIPLINĂ

Medici:

Director Medical – As. Univ. Dr. OBADĂ Bogdan

Şef Serviciu RUNOS – Ec. Onica Laurenţia

Compartimentul Juridic – Jr. Chivu Dafina

Reprezentant Sindicat

 

Personalul mediu şi auxiliar sanitar:

Director Îngrijiri Medicale – As. Banu Cornelia

Şef Serviciu RUNOS – Ec. Onica Laurenţia

Compartimentul Juridic – Jr. Chivu Dafina

Reprezentant Sindicat

 

Personal tehnico administrativ, muncitori :

Ing. Savin Radu

Şef Serviciu RUNOS – Ec. Onica Laurenţia

Compartimentul Juridic – Jr. Chivu Dafina

Reprezentant Sindicat

Secretar comisii: Briceag Ana Maria – referent de specialitate

 

COMISIA DE TRANSFUZIE ŞI HEMOVIGILENŢĂ:

 • Manager – SL Dr. Grasa Cătălin Nicolae
 • Director Medical – As. Univ. Dr. Obadă Bogdan
 • Director Îngrijiri Medicale – As. Banu Cornelia
 • Botnarciuc Mihaela – medic coordonator al unităţii de Transfuzii sanguine Constanţa
 • Bădărău Victoria – medic şef ATI
 • Tica Vlad Iustin – medic şef clinică Obstetrică Ginecologie 1
 • Mazilu Laura – Medic şef secţia Oncologie
 • Militaru Marius – Medic şef secţia Chirurgie Cardiovasculară
 • Apostol Adriana – medic primar secţia Pediatrie
 • Gheorghe Anca Teodora – medic şef secţia TBC Osteoarticular Agigea
 • Dişea Monica – reprezentant al Serviciului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale (S.P.I.A.M)
 • Furnică Mariana – reprezentant al Serviciului Achiziţii
 • Dobrotă Alina – Director Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa
 • Rădulescu Mirela – Farmacist şef la Farmacia nr. 1 (din cadrul spitalului)

 

 

 

COMISIA DE NUTRIŢIE:

Preşedinte: Prof. Dr. Catrinoiu Doina – medic şef Secţia Clinică Medicală 1

Membri: Conf. Dr. Mihai Cristina Maria – medic şef Secţia Pediatrie

         SL Dr. Alexandrescu Luana – medic primar secţia Clinică Gastroenterologie

          SL Dr. Cîmpineanu Bogdan – medic şef Centru Hemodializă

          As. Banu Cornelia – Director Îngrijiri Medicale

Secretar: Briceag Ana Maria – referent de specialitate

 

NUCLEUL DE CALITATE

Preşedinte: As. Univ. Dr. Obadă Bogdan – Director Medical

Membrii: – SL Dr. Cîmpineanu Bogdan – medic şef centru hemodializă

Dr. Poinăreanu Ionuţ – cercetător ştiinţific III –sev. Cl. Anatomie Patologică

Dr. Nicoară Alina Doina – medic primar secţia Clinică Medicală 2

Dr. Popescu Răzvan Cătălin – medic primar secţia Clinică Chirurgie

As. Banu Cornelia – Director Îngrijiri Medicale

 

COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ:

Preşedinte:   Manager – S.L. Dr. Grasa Cătălin Nicolae

Membri:       Director Financiar Contabil – Ec. Androne Violeta

 Director Îngrijiri Med. – As. Dipl. Banu Cornelia

 S.P.C.I.N – Dr. Dişea Monica

 Medicina Muncii – Reprezentant S.C. ABC MEDICAL CENTER

 S.I.P.P.M – Ing. Velichia Elena

 Secretar – Tehn. Ablez Etnan (S.I.P.P.M)

Reprezentanţii lucrătorilor:

Ing. Savin Radu – Serviciul Tehnico Administrativ

As. Şeitan Carmen – Chirurgie B.O

As. Băncilă Cristina – D.V.

As. Ştefan Valentina – Psihiatrie

As. Caraivan Violeta – Sindicat SANITAS

Ec. Ciorîia Rădiţa – Resurse Umane

As. Enuţă Daniela – Sindicat Solidaritatea Sanitară

 

COMISIA DE ANALIZĂ A REZULTATELOR UTILIZĂRII PROTOCOALELOR ŞI GHIDURILOR DE PRACTICĂ ADOPTATE LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „ SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA:

 

Manager – SL Dr. Grasa Cătălin Nicolae

Director Medical – As. Univ. Dr. Obadă Bogdan

Director Îngrijiri Medicale – As. Banu Cornelia

Medicii şefi de secţie din spital, cf. anexei Nr. 1

 

COMISIA DE INTERNĂRI NEVOLUNTARE:

Dr. Covaciu Feri Viorel – Medic primar spec. Medicină Legală

Supleant: Dr. Deacu Sorin – Medic primar spec. Anatomie Patologică

Dr. Cîrjaliu Meliu Diana – medic primar spec. Psihiatrie

Supleant:Dr. Oprea Mihaela – medic primar spec. Psihiatrie

Dr. Panţu Mihaela Camelia – medic primar spec. Psihiatrie

Supleant: Dr. Kontas Delia Ivona – medic primar spec. Psihiatrie

 

COMISIILE MEDICO-LEGALE PSIHIATRICE, CE VOR ACTIVA ÎN CADRUL SERVICIULUI DE MEDICINĂ LEGALĂ:

Comisia pentru persoane minore:

Preşedinte: S.L. Dr. Mihai Onciu – medic primar legist

Membri: Dr. Camelia Pantu – medic primar psihiatru

 Dr. Vasile Diana – medic primar psihiatrie pediatrică

 Psih. Alina Pachitanu – psiholog specialist

 Comisia pentru persoane majore:

Preşedinte: S.L. Dr. Mihai Onciu – medic primar legist

Membri: Dr. Diana Cîrjaliu Meliu – medic primar psihiatru

 Dr. Mihaela Oprea – medic primar psihiatru

 Psih. Dumitru Coca Tincuta – psiholog principal

Rezerve: Dr. Ion Mocanu – medic primar psihiatru

Dr. Diana Lilia Bandrabur – medic primar psihiatru

Secretar comisiiLeancu Daniela Lidia – registrator medical principal

COMITETUL DE PREVENIRE A INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE, AL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „ SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA:

Director Medical Dr. Obadă  Bogdan

As. Banu Cornelia – director îngrijiri medicale

 Dr. Dişea Monica – Şef serviciu de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale

Dr. Voinea Felix – şef secţie clinică urologie

Dr. Aşchie Ion  – sef sectie clinică chirurgie generală 1

Dr. Militaru Marius – sef sectie clinică chirurgie cardiovasculară

Dr. Caraban Bogdan – sef sectie clinică chirurgie plastică

Dr. Tica Vlad – sef secţie clinică obtetrică-ginecologie1

Dr. Tomescu Aneta – sef sectie clinică obstetrică ginecologie 2

Dr. Şerban Alexandru Octavian – sef secţie clinică ortopedie-traumatologie

Dr. Jurja Sanda – sef secţie clinică oftalmologie

Dr. Gheorghe Anca Teodora – şef secţie clinică TBC osteoarticular Agigea

Dr. Davidescu Bogdan – şef secţie clinică neurochirurgie

Dr. Bădărău Victoria – şef secţie clinică ATI

Dr. Moroşan Vitalie – şef secţie clinică chirurgie generală 2

Dr. Dincă Dănuţ – şef secţie clinică ORL

Dr. Mazilu Laura – şef secţie clinică oncologie

Dr. Catrinoiu Doina – şef secţie clinică medicală 1

Dr. Niculescu Zizi – şef secţie clinică medicală 2

Dr. Tuţă Ana Liliana – şef secţie clinică nefrologie

Dr. Parepa Irinel Raluca – şef secţie clinică cardiologie

Dr. Hîncu Anca – şef secţie clinică neurologie

Dr. Cîrjaliu Meliu Diana – şef secţie clinică psihiatrie

Dr. Nicola Gheorghe – şef secţie clinică DV

Dr. Taran Gabriel – şef secţie  pneumologie Agigea

Dr. Mihai Cristina – şef secţie clinică pediatrie

Dr. Tica Constantin – şef secţie chirurgie ortopedie pediatrică

Dr. Frăţiman Livica – şef secţie clinică neonatologie

Dr. Cîmpineanu Bogdan – şef centru hemodializă

Farm. Pepi Roxana Mihaela – farmacist desemnat din cadrul farmaciei cu circuit închis

Dr. Stoica Gabriela – medic desemnat de laboratorul Synevo

Ref. S. Briceag Ana Maria – secretar

 

COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „ SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA:

Preşedinte: As. Univ. Dr. Obadă Bogdan – Director Medical

Membri : Conf. Dr. Deacu Mariana – serviciul clinic anatomie patologică

 Prof.Dr. Aşchie Ion – medic şef secţie clinică chirurgie

 Prof.Dr. Doina Catrinoiu – medic şef secţie clinică medicală 1

 Prof. Dr. Tica Vlad – medic şef secţie clinică obstetrică ginecologie 1

 Conf. Dr. Cristina Mihai – medic şef secţie pediatrie

 S.L.Dr. Parepa Irinel Raluca – medic şef secţie clinică cardiologie

Secretar: As. Captari Cristina – As. Şef serviciul clinic de anatomie patologică

 

COMISIA DE AVIZARE A STUDIILOR CLINICE SI A LUCRARILOR DE CERCETARE

Preşedinte:  Prof. Dr. Aşchie Mariana – cercetător ştiinţific gr. I

Membri:     Prof. Dr. Catrinoiu Doina – medic şef  Clinică Medicală 1

Conf. Univ. Dr. Mihai Cristina – medic şef Secţie Clinică Pediatrie

Dr. Mitroi Anca Florentina – cercetător ştiinţific

S.L Dr. Costea Daniel Ovidiu – medic primar Secţie Clinică Chirurgie Generală 1

 

 Secretar:     S.L. Dr. Poinăreanu Ionuţ – cercetător ştiinţific