Consiliul de Etică

Prima pagină » Administrativ » Consiliul de Etică

DISPOZITIE

Nr.916 din 19.07.2021

Managerul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta ,,Sf. Apostol Andrei” Constanta numit in baza Dispozitiei Consiliului Judetean Constanta 255 din data de 12.05.2021;

Avand in vedere:

 • Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce funcţionează in cadrul spitalelor;
 • Rezultatele alegerilor prin vot secret a reprezentantilor alesi ai corpului medical si a asistentilor din spital, conform procesului-verbal intocmit in data de 12.07.2021;
 • Adresa nr. R36472 prin care asociaţiile de pacienti si-au desemnat membrul in consiliul de etica;

In baza prevederilor Legii nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii – titlul VII Spitale;

DISPUN:

Art.1 – Începând cu data prezentei, Consiliul de etică al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa, va avea urmatoarea componenţă:

Membri permanenti:

 1. Dr. Crăciun Relu Liviu – Secţia Medicală I–, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, cu integrare clinica;
 2. Dr. Vameşu Sorin – Secţia Anatomie Patologică, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica; Preşedinte Consiliu etic
 3. Dr. Muşat Florin – Secţia Gastroenterologie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;
 4. Dr. Buştiuc Cristina – Clinică ATI Adulţi, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;
 5. As. Pr. Stan Corneliu – Secţia TBC Agigea, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;
 6. As. Asciu Ionela – Secţia ATI, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;
 7. Tibrea Liliana – Asociaţia Dăruieşte Aripi – reprezentant ales al asociatilor de pacienti;

Secretar: Ref.spec.Briceag Ana Maria– compartiment administrativ;

Membri supleanti:

a) Dr. Frecuş Corina Elena – Secţia Clinică Pediatrie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, cu integrare clinica;

 1. Dr. Dr. Stamule Paris – Secţia Chirurgie I, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

c) Dr. Dr. Dogaru Iuliana – Secţia Chirurgie II, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

d) Dr. Voiculeţ Cristina – Secţia Cardiologie, reprezentant ales al corpului medical din cadrul spitalului, altul decat personalul cu integrare clinica;

e) As. Bălan Livioara – Secţia Chirurgie I, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;

f) As. Pr. Lazăr Mirela Vanda – Secţia Neonatologie, reprezentant ales al asistentilor medicali din cadrul spitalului;

 1. Pătrăhău Alina– Asociatia Dăruieşte Aripi , reprezentant ales al asociatilor de pacienti;

Art.2 – Consiliul de etica este condus de un presedinte ales prin vot secret dintre membrii acestuia.

Art.3 – Atributiile consiliului de etica sunt prevazute in Ordinul 1502/2016.

Art.4 – Fisa postului fiecarui membru al consiliului de etica precum si a secretarului se completeaza cu atributiile aferente, conform ordinului nr.1502/2016.

Art.5 – Membrii consiliului de etica precum si secretarul depun declaratia prevazuta in anexa nr. 6 si asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv dupa solutionarea sesizarilor, in conformitate cu Legea nr. 46/2003 si legea nr. 677/2001. Incalcarea confidentialitatii de catre membrii consiliului de etica atrage raspunderea conform reglementarilor in vigoare.

Art.6 – Sedinta de constituire este prezidata de catre consilierul juridic .In cadrul sedintei de constituire, la care participa atat membrii permanenti cat si cei supleanti, se prezinta membrii permanenti si cei supleanti, responsabilitatile acestora, atributiile consiliului de etica si actul normativ de reglementare si se alege presedintele conform art.3.

Art.7 – Consiliul de etica se intruneste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari ce necesita analiza de urgenta, la convocarea managerului, a presedintelui consiliului de etica sau a cel putin 4 dintre membrii acestuia.

Art.8 – Sedintele sunt conduse de catre presedinte, sau in lipsa acestuia, de catre persoana decisa prin votul secret al membrilor prezenti.

Art.9 – Cvorumul sedintelor se asigura prin prezenta a cel putin 5 dintre membrii consiliului de etica, inclusiv presedintele de sedinta.

Art.10 – Prezenta membrilor la sedintele consiliului de etica se confirma secretarului cu cel putin o zi inainte de intrunire. In cazul absentei unuia dintre membrii consiliului, secretarul solicita prezenta membrului supleant respectiv.

Art.11 – Deciziile se aproba prin vot secret, cu majoritate simpla. In cazul in care in urma votului se inregistreaza o situatie de paritate, votul presedintelui este decisiv.

Art.12 – Exprimarea votului se poate face “pentru” sau “impotriva” variantelor de decizii propuse in cadrul sedintelor consiliului de etica.

Art.13 – In situatia in care speta supusa analizei implica o problema ce vizeaza structura de care apartine unul dintre membrii consiliului de etica , acesta se recuzeaza, locul sau fiind preluat de supleant. In cazul in care si supleantul se gaseste in aceiasi situatie de incompatibilitate, acesta se recuzeaza, speta fiind solutionata fara participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.

Art.14 – La fiecare sedinta a consiliului de etica se intocmeste un proces-verbal care reflecta activitatea desfasurata si deciziile luate. Secretarul asigura comunicarea hotararii sau avizului etic managerului, imediat dupa adoptare.

Art.15 – Durata mandatului de membru permanent sau supleant al consiliului de etica este de 3 ani.

Art.16 – Membrii consiliului de etica si registratura, vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Manager,

Ec. Ionescu Ionuţ Cornel

AVIZAT

Comp.Juridic

Sari la conținut