Prima pagină » Administrativ » Organigrama

Organigrama

ORGANIGRAMA SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CONSTANŢA – 2021

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA CONSTANTA

Art.51 – Structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului se aprobă prin act administrativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa , cu avizul Ministerului Sănătăţii în conformitate cu art.174 din Legea nr.95/2006.

Art.52 – Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenta Constanta a fost aprobată prin Dispozitia Consiliului Judeţean Constaţa nr.432/2012 cu avizul Minis terului Sănătăţii şi cuprinde 23 secţii însumând 1200 paturi spitalizare continuă la care se adauga 240 paturi inchise temporar şi 78 paturi spitalizare zi; laboratoare, servicii, cabinete medicale şi aparatul funcţional, structurate astfel:

I. Sediul Central – este situat în Constanta B-dul Tomis Nr. 145 cu o capacitate totală de 960 paturi:

– Secţia Clinică Medicină Internă I (75 paturi) din care:

 • Compartiment Pneumologie: 5 paturi
 • Compartiment Gastroentelorgie: 20 paturi
 • Compartiment Diabet zaharat, Nutriţie şi boli metabilice: 20 paturi

– Secţia Clinică Medicină Internă II  (20 paturi) din care:

 • Compartiment Reumatologie: 20 paturi
 • Compartiment Endocrinologie: 10 paturi
 • Compartiment Hematologie: 10 paturi

– Secţia Clinică Nefrologie (25 paturi) din care:

 • Compartiment Dializă Peritoneală: 5 paturi

– Secţia Clinică Oncologie Medicală (25 paturi);
– Secţia Clinică Cardiologie (80 paturi) din care:

 • Compartiment T.I. coronarieni: 10 paturi

– Secţia Clinică Neurologie (75 paturi);
– Secţia Clinică Chirurgie Generala (75 paturi) din care:

 • Compartiment Chirurgie Toracică: 3 paturi

– Secţia Clinică Chirurgie Cardiovasculară (25 paturi) din care:

 • Compartiment ATI: 10 paturi

– Secţia Clinică Chirurgie Plastică, microchirurgie – reconstructivă (25 paturi)
– Secţia Clinică Chirurgie Ortopedie Pediatrica (30 paturi);

– Secţia Clinică Neurochirurgie (40 paturi) din care:

 • Compartiment pentru Copii: 5 paturi

– Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie 1 (45 paturi)
– Secţia Clinică Obstetrică Ginecologie 2 (45 paturi) din care:

 • Compartiment tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată: 5 paturi

– Secţia Neonatologie 1 (60 paturi) din care:

 • Compartiment Prematuri: 20 paturi
 • Compartiment Terapie Intensivă: 8 paturi

– Secţia Clinică ATI (40 paturidin care:

 • Compartiment Toxicologie: 5 paturi
 • Compartiment ATI copii: 7 paturi

– Secţia Clinică Ortopedie – Traumatologie (55 paturi)
– Secţia Clinică Pediatrie (90 paturi) din care:

 • Terapie Acută: 15 paturi
 • Compartiment Hematol – oncologie pediatrică: 5 paturi
 • Compartiment gastroenterologie: 5 paturi
 • Compartiment diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice copii: 5 paturi

– Secţia Clinică Urologie (30 paturi)
– Secţia Clinică ORL (30 paturi) din care:

 • Compartiment Chirurgie orală şi maxilo-faciala: 10 paturi

– Secţia Clinică Oftalmologie (30 paturi)

II.  Secţie Exterioară cu sediul în Palazu Mare – Str. Sentinelei nr. 2 (1o km de sediul central) cu o capacitate de 75 paturi

– Secţia Clinică Psihiatrie: 75 paturi

III. Secţie Exterioară cu sediul în Aleea Portului Nou nr. 6 (4Km de sediul central) cu o capacitate de 25 paturi

-Secţia Clinică Dermatovenerologie: 25 paturi

IV. Sectie Exterioara cu sediul in Agigea – Str.Sanatoriului nr. 1 (11 Km de sediul central) cu o capacitate de 140 paturi

– Sectia TBC osteoarticular (60 paturi) din care :

 • Compartiment ATI: 5 paturi

– Sectia pneumologie TBC (80 paturi)

TOTAL: 1200 paturi

– Însoţitori (60 paturi)
– Spitalizare de zi* (78 paturi) – (specialităţi medicale, chirurgicale, explorări funcţionale)

*se vor organiza separat, fară a perturba activitatea pe secţii.

Alte structuri ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanta aprobate prin Decizia Consili ului Judeţean Constanta nr. 432/2012

– Unitatea de Primire Urgenţe – SMURD
– Centrul de hemodializă cu 12 aparate
– Farmacie
– Blocuri Operatorii
– Săli de naştere
– Sterilizare
– Unitate de transfuzie sanguină
– Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală –serviciu concesionat
– Serviciul Clinic de Anatomie Patologică

 • histopatologie
 • citologie
 • prosectura

– Laborator Explorări funcţionale
– Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie(bază de tratament)
– Laborator Radioterapie
– Compartiment endoscopie digestivă şi terapeutică
– Serviciul Judeţean de Medicină Legală
– Compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
– Cabinet oncologie medicală
– Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
– Cabinet asistenţă socială
– Laborator analize medicale-serviciu concesionat
– Centrul de sanatate multifunctional Baneasa

Ambulatoriul Integrat – funcţionează în B-dul Tomis Nr. 145 si str. Stefan cel Mare 133
– Medicina internă
– Chirurgie generală
– Cardiologie
– Obstetrică ginecologie
– Neurologie
– ORL
– Oftalmologie
– Dermatovenerologie
– Endocrinologie
– Geriatrie şi Gerontologie
– Ortopedie şi Traumatologie
– Urologie
– Recuperare medicală fizică şi balneologie
– Nefrologie
– Alergologie şi imunologie clinică
– Gastroenterologie
– Chirurgie Cardiovasculară
– Neurochirurgie
– Psihiatrie
– Hematologie
– Hematologie – oncologie pediatrică
– Chirurgie plastică microchirurgie reconstructivă
– Reumatologie

– Pediatrie
– Chirurgie şi ortopedie infantilă
– Dermatologie copii
– Endocrinologie copii
– Oftalmologie copii
– ORL
Centrul de sanatate mintala adulti cu stationar de zi 10 locuri – str.Stefan cel Mare 133
Centrul de sanatate mintala copii cu stationar de zi 5 locuri – str.Stefan cel Mare 133
Centrul de referinta de planificare familiala – str.Stefan cel Mare 133
Cabinet medicina sportiva – str.Stefan cel Mare 133

Activitate de cercetare
– Colectiv de cercetare chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
– Colectiv de cercetare anatomie patologică
– Colectiv de cercetare chirurgie generală
La nivelul spitalului functioneaza:

 • Centrul regional de Mucoviscidoza
 • Centrul judetean de Diabet zaharat,nutritie si boli metabolice

Aparat Funcţional
– Serviciul secretariat general:

 • compartiment secretariat
 • compartiment relaţii publice
 • registratură / curierat

– Serviciul RUNOS

 • birou salarizare
 • birou personal (inclusiv arhiva personal)

– Serviciul Financiar

 • Contabilitate – Buget
 • compartiment buget
 • compartiment contabilitate
 • compartiment financiar

– Serviciul de Informatică şi Statistică Sanitară

 • birou statistică sanitară

– Serviciul Achiziţii

 • compartiment depozite

– Serviciul Tehnico – Administrativ

 • compartiment administrativ
 • birou tehnic
 • arhivă medicală

– Compartiment transport
– Serviciul Dietetica
– Compartiment internări şi declarări nou născuţi
– Compartiment audit public intern
– Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie
– Compartiment juridic
– Compartiment duhovnicesc
Prin asocierea sectiilor de cardiologie, chirurgie cardiovasculara si a laboratorului de cateterism cardiac

Sari la conținut