Anunt

Prima pagină » Angajari » Anunt

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa scoate la concurs, următoarele funcţii specifice Comitetului Director astfel:

 • Director medical în data de 17. 02. 2014, ora 1000
 • Director financiar contabil în data de 18.02.2014, ora 1000
 • Director îngrijiri medicale în data de 19.02.2014, ora 1000


La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

Criterii generale

 • a) au domiciliul stabil în România;
 • b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
 • c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

 

Criterii specifice

 • a) pentru directorul medical:
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil medicină;
 • sunt confirmaţi ca medic primar;
 • au cel puţin 5 ani vechime ca medic primar;
 • sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică – Management şi Perfecţionare în domeniul Sanitar;
 • sunt doctori în medicină sau sunt cadre didactice universitare de predare (şef de lucrări, conferenţiar sau profesor);
 • b) pentru directorul financiar – contabil:
 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diploma de licenţă profil economic si master în profil economic;
 • au cel puţin 10 ani vechime în specialitatea studiilor din care 5 ani în sistemul sanitar;
 • c) pentru directorul de îngrijiri medicale:
 • sunt absolvenţi de învăţământ superior sanitar, cu diploma de absolvire a învăţîmântului universitar de lungă durată ( asistent medical pr.S)
 • sunt asistenţi medicali principali;
 • au cel puţin 5 ani vechime ca asistent medical principal;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere;
 • b) copie de pe actul de identitate;
 • c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 • d) curriculum vitae;
 • e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau in specialitatea studiilor, după caz:
 • f) cazierul judiciar;
 • g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc, în funcţie de postul pentru care concurează;
 • h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţa că a început urmărirea penală asupra sa;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitate înainte de anul 1989;
 • j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • k) proiectul/lucrarea de specialitate;

 
Taxa de concurs este de 100 lei;
Înscrierile se fac la Serviciul RUNOS în perioada 15 – 31.01.2014;
Bibliografia de concurs temele – cadru pentru proiectul de specialitate poate fi gasita accesand linkurile de mai jos:
Director de ingrijiri
Director de ingrijiri 2
Director medical
Director financiar-contabil
Teme pentru proiect/lucrare director de ingrijiri
Relaţii suplimentare la Telefon 0241 66 56 59;
 

MANAGER

Dr. Căpăţînă Dănuţ

Lasă un comentariu

Sari la conținut