Anunt asistent medical 26.03.2012

Prima pagină » Angajari » Anunt asistent medical 26.03.2012

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa organizează în data de 26.03.2012 ora 1000 la sediul unităţii, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

POSTURI VACANTE

 • 3 posturi asistent medical – Secţia Clinică Ortopedie Traumatologie

 

POSTURI  TEMPORAR  VACANTE

 • 1 post asistent medical – Secţia Clinică Psihiatrie
 • 2 posturi asistent medical – U P U Adulţi
 • 1 post asistent medical – Secţia Clinică Cardiologie
 • 1 post asistent medical – Compartiment ATI Chirurgie Cardiovasculara
 • 2 posturi registrator medical – U P U Adulţi
 • 1 post îngrijitoare        – Secţia Clinică Psihiatrie

CONDIŢII DE PARTICIPARE – pentru posturile de asistent medical:

– diplomă de absolvire a liceului sanitar;

sau – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau prin echivalare conform HG 797/1997;

sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate;

sau – diplomă de licenţă în specialitate;

Taxa de înscriere 20 lei.

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 20.03.2012 ora 1500 la Serviciul RUNOS
 • Rezultatul selectării dosarelor admise se va afişa în ziua de 22.03.2012;
 • Contestaţiile candidaţilor a căror dosare au fost respinse se pot depune la Serviciul RUNOS pana în data de 23.03.2012;
 • Răspunsul la contestaţii se va afişa în ziua de 23.03.2012;
 • Proba scrisă va avea loc pe data de 26.03.2012;
 • Proba orală va avea loc pe data de 27.03.2012.

 

COMPONENŢĂ DOSAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

a) copia actului de identitate;

b) formular de înscriere (se găseşte la Biroul personal);

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) copia fişei de evaluare a performanţelor individuale sau recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) copie certificat de căsătorie (după caz);

i) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs.

j) copia certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi (doar pentru asistente medicale);

k) copia asigurării de malpraxis ( doar pentru asistenţii medicali);

l) chitanţă achitare taxă concurs.

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se vor prezenta însoţite de documentele originale.

Un comentariu la „Anunt asistent medical 26.03.2012”

 1. as vrea sa ma inscriu la concursul pentru postul de registrator medical in sectia upu adulti si as dori daca se poate sa imi spuneti ce acte imi sunt necesare la inscriere si ce tematica este pentru concurs.va multumesc anticipat

  Răspunde

Lasă un comentariu

Sari la conținut