- Spitalul Clinic Judetean De Urgenta Constanta - https://www.spitalulconstanta.ro -

Anunt catre Min. Sanatatii – publicare anunt in “Viata Medicala”

C Ă T R E ,
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Direcţia Generală Organizare, Resurse Umane,
Dezvoltare Profesională şi Salarizare

Vă rugăm să publicaţi în săptămânalul „Viaţa Medicală” următorul anunţ:

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Constanta scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 698/2001 modificat şi completat cu OMS 378/2002 si HG 547/2012 art.2 al. (a) următoarele posturi vacante la Centrul de Sanatate Multifunctional Baneasa:


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se va organiza după 30 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”

MANAGER
Dr. Căpăţînă Dănuţ