Concurs functia de sef sectie clinica Ortopedie Traumatologie

Prima pagină » Angajari » Concurs functia de sef sectie clinica Ortopedie Traumatologie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanta scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 functia de  sef sectie clinica Ortopedie Traumatologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de studii
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţionate;
 • declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreşte să concureze;
 • certificat profesional curent;
 • certificat privind starea de sănătate;
 • certificat de membru, malpraxis;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 • un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei, laboratorului sau serviciului medical;
 • chitanţă de plată a taxei de concurs;

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in

specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin Ordin al m.s.p. ( vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

Lasă un comentariu

Sari la conținut