Concurs medic rezident medicina de urgenta 22.05.2012

Prima pagină » Angajari » Concurs medic rezident medicina de urgenta 22.05.2012

Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Constanta scoate la concurs 3 posturi vacante de medic rezident anul V, specialitatea medicina de urgenta, in cadrul UPU – SMURD, in data de 22.05.2012.


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte

 • diploma de absolvire  a facultatii, OMS de confirmare medic rezident, adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa anul de rezidentiat;
 • curriculum vitae
 • recomandare de la ultimul loc de munca ( trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu caracterizarea  profilului profesional si moral al persoanei)
 • copie dupa cartea de munca
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit condamnari penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • dovada/ adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din judetul Constanta sau judetul in care a activat ( Certificat Profesional Curent)
 • certificat medical timbrat TIP POLICLINICA
 • cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa concureze
 • taxa de concurs
 • certificat de nastere
 • copie dupa buletinul de identitate
 • certificat de casatorie ( dupa caz)
 • malpraxis
 • adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor pentru calcularea punctajului din fisa de concurs ( nr. credite)
 • chitanta de plata a taxei de concurs

Actele enumerate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre serviciul RUNOS, sau in copii legalizate.

MANAGER
Dr. Căpăţînă Dănuţ

Lasă un comentariu

Sari la conținut