Concurs medic specialist in data de 09.07.2012

Prima pagină » Angajari » Concurs medic specialist in data de 09.07.2012

Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Constanta scoate la concurs 1 post vacant de medic specialist, specialitatea boli de nutritie si boli metabolice in Compartimentul de Diabet din cadrul Sectiei Medicala 1, in data de 09.07.2012.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă de confirmare în gradul profesional;
 • curriculum vitae
 • recomandare de la ultimul loc de munca ( trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei)
 • copie dupa cartea de munca
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit condamnari penale care sa il faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • dovada/ adeverinta din care sa rezulte ca in ultimii 5 ani nu a fost sanctionat de conducerea unitatilor in care si-a desfasurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din judetul Constanta sau judetul in care a activat ( Certificat Profesional Curent)
 • copie xerox de pe Certificatul de Membru eliberat de Colegiul Medicilor si Malpraxis;
 • certificat medical timbrat TIP POLICLINICA
 • taxa de concurs
 • certificat de nastere
 • copie dupa buletinul de identitate
 • certificat de casatorie ( dupa caz)
 • adeverinta eliberata de Colegiul Medicilor pentru calcularea punctajului din fisa de concurs ( nr. credite)
 • chitanta de plata a taxei de concurs

Actele enumerate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre serviciul RUNOS, sau in copii legalizate.
Inscrierile la concurs se fac pana in data de 21.06.2012 inclusiv

MANAGER
Dr. Căpăţînă Dănuţ

Lasă un comentariu

Sari la conținut