Concurs pentru functia de farmacist sef

Prima pagină » Angajari » Concurs pentru functia de farmacist sef

Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanta scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 698/2001 functia de farmacist sef.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
• cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
• copie xerox de pe diploma de studii
• acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţionate;
• declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu se afla in stare de incompatibilitate;
• declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreşte să concureze;
• certificat profesional curent;
• certificat privind starea de sănătate;
• certificat de membru, malpraxis;
• copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
• un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei, laboratorului sau serviciului medical;
• chitanţă de plată a taxei de concurs;

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar
concursul se va organiza după 30 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală”

Lasă un comentariu

Sari la conținut