Concurs pentru urmatoarele functii de conducere:

Prima pagină » Angajari » Concurs pentru urmatoarele functii de conducere:

„Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Constanta scoate la concurs în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1406/2006 următoarele functii de conducere:

 • sef sectie clinica ATI
 • sef sectie Neonatologie
 • sef  sectie clinica Oncologie
 • sef sectie TBC – Osteoarticular Agigea
 • sef sectie Pneumologie – TBC Agigea
 • sef Laborator Radioterapie
 • sef Laborator Explorari Functionale( specialitate medicina interna)


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de studii
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menţionate;
 • declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu se afla in stare de incompatibilitate;
 • declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu functia pentru care doreşte să concureze;
 • certificat profesional curent;
 • certificat privind starea de sănătate;
 • certificat de membru, malpraxis;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste confirmarea in specialitate si vechimea in specialitate;
 • un proiect de management privind evolutia viitoare a sectiei, laboratorului sau serviciului medical;
 • chitanţă de plată a taxei de concurs;

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel putin 5 ani in

specialitatea postului, specialitate pe care o practica in mod curent si in care sunt confirmati prin Ordin al m.s.p. ( vechimea in specialitate decurge de la data confirmarii si incadrarii ca medic specialist).

La concursul pentru ocuparea functiei de sef de sectie se pot prezenta candidatii care au obtinut atestatul in managementul serviciilor de sanatate sau care depun declaratie pe propria raspundere ca il vor obtine in maximum un an de la numirea in functie.

Persoanele sanctionate in ultimii 5 ani de catre unitatile la care au fost angajate sau de catre Colegiul Medicilor din Romania, precum si cele carora le-a incetat contractul de administratie nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta in urmatoarele probe: interviu – sustinerea proiectului de management, proba scrisa, proba clinica sau practica.

Proba scrisa a concursului se sustine dupa subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare si legislatia secundara aferenta.

Proba clinica sau proba practica se sustine pe baza metodologiei stabilite pentru obtinerea titlului de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la apariţia acestui anunţ, iar

concursul se va organiza după 30 de zile de la publicarea în „Viaţa Medicală

Relatii suplimentare si regulamentul de organizare a concursului, precum si bibliografia pentru concurs se publica pe site-ul : www.spitalulconstanta.ro si se afiseaza la sediul unitatii.

Un comentariu la „Concurs pentru urmatoarele functii de conducere:”

 1. Aș dori (1)să cunosc atribuțiile comisiei de oncologie și (2)ce suport medical și/sau administrativ se oferă pacientului luat în evidență ca bolnav cu (de) cancer.
  Vă mulțumesc!

  Răspunde

Lasă un comentariu

Sari la conținut