Concurs post temporar vacant de consilier juridic IA 23.04.2013

Prima pagină » Angajari » Concurs post temporar vacant de consilier juridic IA 23.04.2013

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa anuleaza concursul  din data de 23.04.2013 pentru ocuparea unui post temporar vacant de consilier juritic I.A.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa organizează în data de 23.04.2013 ora 1000 la sediul unităţii, concurs pentru ocuparea unui post  temporar vacant de consilier juridic IA .

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de concurs

–      Conditiile prevazute de lege in vederea exercitarii profesiei in Romania

–      Are varsta de 18 ani impliniti

–      Are capacitatea deplina de exercitiu

–      Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza ,atestata de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii

–      Indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru postul temporar vacant

–      Indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea postului temporar vacant

–      Nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei pentru care candideaza

 

         Taxa de înscriere 20 lei.

  • Bibliografia se afla afisata la avizierul unitatii (langa Serviciul RUNOS )
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 17.04.2013 ora 1200 la Serviciul RUNOS
  • Rezultatul selectării dosarelor admise  se va afişa în ziua de 18.04.2013 ora 1400;
  • Contestaţiile candidaţilor a căror dosare au fost respinse se pot depune la Serviciul RUNOS  pana în data de 19.04.2013;
  • Răspunsul la contestaţii se va afişa în ziua de 22.04.2013;
  • Proba scrisă va avea loc pe data de 23.05.2013;
  • Proba orală va avea loc pe data de 24.04.2013.

Lasă un comentariu

Sari la conținut