Fisa postului de infirmiera

Prima pagină » Angajari » Fisa postului de infirmiera
 

 1. I.                   IDENTIFICAREA POSTULUI

 

 1. Nume şi prenume salariat :
 2. Denumirea postului : infirmier
 3. Poziţia în COR – cod : 532103
 4. Marca :
 5. Locul de muncă :
 6. Nivelul postului : de execuţie

 

 

 

 1. II.                SFERA RELAŢIONALĂ

 

 1. Ierarhice : – subordonare : medicului sef, asistentului medical şef secţie
 2. Funcţionale : cu compartimentele din cadrul unităţii
 3. 3.      De colaborare : cu personalul medical din secţie
 4. 4.       De reprezentare : –

 

 

 1. III.             DESCRIEREA POSTULUI

 

1. Studii : Şcoală generală

2. Cursuri de perfecţionare în specialitate : curs de infirmieră

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului :

3.1. Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de

efectuat sub coordonare:

– activităţi de îngrijire a bolnavului în funcţie de nevoie

– aprovizionării cu materiale

– organizarea şi respectarea timpului de lucru

3.2. Efort intelectual :

– corespunzător activităţilor de execuţie

3.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite :

– abilităţi de comunicare, muncă în echipă, promptitudine, rezistenţă la    stres, efort fizic prelungit, atenţie

3.4. Tehnologii speciale :

– tehnici specifice de mobiliare şi ajută la aplicarea tehnicilor specifice de îngrijire bolnav

4. Responsabilitatea implicată de post :

4.1. Responsabilitatea în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată;

4.2. Confidenţialitate.

4.3. Utilizarea raţională a materialelor sanitare.

 

 

 

 

A. ATRIBUŢII SPECIFICE:

 

 1. 1.       Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi coordonarea asistentului medical;
 2. 2.     Efectuează zilnic curăţarea suprafeţelor meselor şi noptierelor; Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;
 3. 3.     Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
 4. 4.     Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
 5. 5.     Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tăviţe renale, etc.);
 6. 6.     Transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură decontaminarea, curăţirea, dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi condiţiile stabilite de unitate;
 7. 7.     Asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie.
 8. 8.     Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
 9. 9.     Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;

10. Răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în secţie, cum ar fi lenjeria de pat, pături, etc.;

11. Transportă lenjeria murdară (de pat si a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi o aduce  curăţată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor legale în vigoare;

12. Execută, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;

13. Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;

14. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora;

15. Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării, şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;

16. Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a instrumentarului de unică folosinţă  utilizat şi asigură depozitarea şi transportul  lor conform Codului de procedură;

17. Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul gunoiului menajer la rampa de gunoi a spitalului;

18. Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;

19. Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului;

20. Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la dezbrăcarea, etichetarea cadavrelor pentru a fi trimise la morgă în condiţiile cerute, sub coordonarea asistentului medical;

21. Va asigura transportul probelor biologice recoltate pacienţilor din secţie către Laboratorul de Analize Medicale, la solicitarea şi conform indicaţiilor asistentului medical, respectând codul de procedură;

22. Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;

23. Colectează şi decontaminează intrumentarul întrebuinţat, participă la procesul de presterilizare a acestuia;

24. Respectă circuitele în timpul transporturilor diferitelor materiale şi a persoanelor;

25. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;

26. Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi, aparţinători şi faţă de personalul medico-sanitar;

27. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical şef, privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă, PSI;

28. Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;

29. Respectă drepturile pacienţilor aşa cum rezultă din Legea 46/2003;

30. Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare şi desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

31. Respectă graficul de lucru întocmit şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare;

32. Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul medicului curant, medicul de gardă, asistenta şefă sau medicul şef, în cazuri deosebite;

33. Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate normală pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;

34. Execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului, pentru buna desfăşurare a actului medical în funcţie de necesităţi;

35. Infirmiera din Secţiile de Psihiatrie va asigura supravegherea şi securitatea bolnavilor internaţi şi va ajuta asistentul medical la efectuarea tratamentelor.

 

Infirmiera din secţiile cu profil pediatrie are, în afara sarcinilor generale şi următoarele sarcini specifice :

 1. Ajută asistentul medical la îmbăierea sugarilor şi înfăşarea acestora;
 2. Anunţă asistenta de secţie orice modificări apărute în starea sugarilor observate la schimbarea scutecelor acestora (ex. scaun, modificări ale tegumentelor, vărsătură, etc.);
 3. Participă alături de asistenta de secţie la administrarea alimentaţiei ;
 4. Anunţă asistenta de serviciu pentru orice modificare apărută în starea generală a sugarilor şi copiilor avuţi în supraveghere.

 

B. RESPONSABILITĂŢI  COMUNE :

       

 • Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la venire şi plecare.
 • Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta unităţii sanitare.
 • Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul conducerii. Se va  abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei.
 • Efectuează controlul medical periodic conform programării şi normelor în vigoare.
 • Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a mediului înconjurător.
 • Cunoaşte şi respectă R.O.F. şi  R.I. al spitalului.
 • Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru privitoare la postul său.
 • Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi poartă ecusonul la vedere.
 • Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu.
 • Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activităţii.
 • Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la remedierea acesteia.
 • Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor calităţii unităţii.
 • Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor aplicabile.
 • Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita competenţelor profesionale.

Un comentariu la „Fisa postului de infirmiera”

 1. Buna ziua, as dori sa ma angajez. Am terminat scoala complementara sanitar constanta.in anul 1996 profil infirmiera.unde trebuie sa-mi depun toate actele necesare? Va multumesc!

  Răspunde

Lasă un comentariu

Sari la conținut