Fisa postului pentru Registrator medical / operator calculator

Prima pagină » Angajari » Fisa postului pentru Registrator medical / operator calculator
 1. Locul de munca : Unitatea de Primire Urgenţe
 2. Denumirea postului : Registrator medical  / operator calculator
 3. Numele si prenumele :
 4. Marca :
 5. Gradul profesional al ocupantului postului : Registrator medical
 6. Nivelul postului : a ) minim ____________

b ) maxim ___________

c ) mediu ____________

 

7. DESCRIEREA POSTULUI :

 1. Cerinţe :

a ) Studii – diploma bacalaureat

b ) Vechime – 5 ani in activitate

c ) alte cerinţe specifice : conform fisei postului ;

 

 1. Responsabilitate implicate de post : conform fisei postului ;

 

 1. Sfera de relaţii :

a)      ierarhice – este subordonat medicului sef si asistentului sef

b)      de colaborare – cu serviciile funcţionale si secţiile de specialitate din cadrul unităţii

c)      funcţionale – cu toate unităţile sanitare subordonate unităţii

 

 

8. ATRIBUŢII, LUCRĂRI, SARCINI  conform ordinului ministrului sănătăţii nr.1706/2007

–          Îşi exercită profesia in mod responsabil si conform pregătirii profesionale;

–          Răspunde de îndeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de muncă;

–          Răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

–          Respectă si asigura respectarea deciziilor luate in cadrului serviciului de conducerea serviciului;

–          Are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional si unui climat etic fata de bolnav;

–          Completează baza de date cu pacienţii la zi, in timp real cu sosirea pacienţilor ;

–          Este singura persoana responsabila si autorizata cu realizarea copiilor fiselor pacienţilor în conformitate cu prevederile legale in vigoare;

–          Oferă informaţii tuturor celor care solicita, direcţionându-l la persoanele responsabile din incinta UPU ;

–          Asigura respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS ;

–          Participa la predarea / preluarea turei de dimineaţă în tot departamentul , timp in care va fi informat despre disfuncţionalităţile si problemele apărute in sistemul de calcul din unitate ;

–          Asigura funcţionalitatea echipamentului IT şi informează asistentul sef despre defecţiuni si lipsa de consumabile ;

–          Participa la instruirile periodice organizate de unitate ;

–          Respecta normele igienico-sanitare si normele de protecţie a muncii ;

–          Participa la organizarea si realizarea instruirii personalului in utilizarea echipamentului IT si a programelor aferente ;

–          Respecta confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de munca , indiferente de natura acestora , iar in cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic;

–          Aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea, indisponibilitatea pe o perioada anume, cu minim 24 ore înainte ( excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces in familie, îmbolnăviri etc.)

–          Participa la căutarea materialelor si informaţiilor utilizând internetul si sprijină medicii si asistenţii in accesarea informaţiilor medicale si a articolelor medicale ;

–          Participa la efectuarea studiilor statistice in cadrul UPU si, după caz in cadrul SMURD ;

–          Participa la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU , precum si , după caz , in cadrul SMURD ;

–          Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei ş a aspectului estetic personal.

–          Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţii şi Regulamentul Intern;

–          Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu referire la locul de muncă este interzisă;

–          Răspunde de întocmirea corectă şi în termen a tuturor atribuţiilor cuprinse în prezenta fişă şi îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducere si/sau a UPU;

–          Respectă Legea nr. 319/2006 – Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi Normele Metodologice de aplicare a legii H.G. nr. 1425/2006;

–          Respectă Legea nr. 307/2006 cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă;

–          Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

–          Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea Infecţiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare;

–          Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

3 comentarii la „Fisa postului pentru Registrator medical / operator calculator”

 1. Buna ziua,
  In legatura cu anuntul dumneavoastra cu privire la postul de registrator / operator calculator as dori sa stiu mai multe informatii si daca mai este valabil.
  Va multumesc,

  Răspunde

Lasă un comentariu

Sari la conținut