Programul National de Screening pentru Cancerul de Col Uterin

Prima pagină » Stiri » Programul National de Screening pentru Cancerul de Col Uterin

Cadrul Legal

 • Ordinul misitrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 537/175/2012 privind aprobarea normelor tehnice pentru realizarea si raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin.
 • Ordinul misitrului sanatatii nr. 569/26.06.2012 privind infiintarea si organizarea structurilor implicate in managementul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin.

Programul National de Screening pentru Cancerul de Col Uterin

Incepand cu luna august Ministerului Sanatatii a demarat programul de screening pentru cancerul de col uterin. Programul se va desfasura la nivel national pe o perioada de 5 ani.
Scopurile programului sunt prevenirea si combaterea cancerului de col uterin si intarirea capacitatii sistemului de sanatate pentru controlul si combaterea cancerului de col uterin la nivel national.

Obiectivul principal al programului este reducerea incidentei formelor invazive ale cancerului de col uterin si mortalitatii specifice prin cancer de col uterin.
Obiectivele specifice sunt:
a) depistarea cancerului de col uterin in stadii precoce;
b) indrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau incipiente catre servicii medicale specializate de diagnostic si tratament;
c) cresterea gradului de informare a populatiei, pentru utilizarea serviciilor de screening ca metoda de depistare precoce a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice.

Pentru indeplinirea acestor obiective programul oferi testarea gratuita a tuturor femeilor din grupa de varsta 25-64 ani pe o perioada de 5 ani.

 • Screeningul pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin consta in testarea prin metoda frotiului cervical Babes-Papanicolaou a populatiei feminine;
 • Vor fi incluse in program persoanele de sex feminin in varsta de peste 25 de ani, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, care nu au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fara antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin;
 • Testarea in cadrul programului se va opri la femeile care au implinit vârsta de 64 de ani, numai daca acestea au ultimele 3 frotiuri cervicale Babes-Papanicolaou normale;
 • Nu sunt eligibile femeile care prezinta absenta congenitala a colului uterin sau histerectomie totala pentru afectiuni benigne si femeile carora li s-a stabilit diagnosticul de cancer de col uterin sau alte forme de cancer genital.

La data de 12.09.2012 in urma procedurii de selectare a unitatilor cu paturi pentru inscrierea in Subprogramul de screening pentru depistarea precoce active a cancerului de col uterin, Unitatea de Management Sud Est a validat reteaua de screening a SCJU Constanţa

Reţeaua SCJU Constanţa este alcătuită din următorii furnizori de servicii medicale aflaţi în contract cu CAS Constanţa:

 • 16 centre de consiliere la nivelul cabinetelor medicilor de familie;
 • 6 centre de recoltare ambulatorii integrate de spital cu cabinete de ginecologie în care activează 7 ginecologi, 2 centre planning cu 2 medici (1 cabinet OG si 1 cabinet planning apartin SCJU celelalte apartin retelei);
 • 7 laboratoare (din care 1 propriu şi 6 private) cu 9 anatomopatologi.

În ceea ce priveşte capacitate de diagnosticare, saptamanal reteaua poate asigura rezolvarea a aproximativ 500 de cazuri.
Medicii de familie care doresc sa participe in subprogramul de screening pentru cancerul de col uterin ca centre de recoltare, o pot face prezentand dovada formarii profesionale in domeniul recoltarii materialului cervical, respectiv certificatul de absolvire al oricarui curs acreditat .
Proiectul POS-DRU “Instruire si Preventie pentru o viata sanatoasa” vine in sprijinul programului national de screening pentru cancerul de col uterin, dar nu conditioneaza inscrierea in retelele de screening.
Medicii de familie din judetul Constanta care doresc sa participle in cadrul subprogramului national de depistare precoce activa a cancerului de col uterin, in conformitate cu Ordinul M.S. şi CNAS nr. 537/175/2012 din 05/06/2101, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.394 din 13/06/2012, privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activitatilor specifice in cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin se pot adresa Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, contact Dr. Sorin VAMESU – Serviciul Clinic de Anatomie Patologica (screening-col-uterin@spitalulconstanta.ro sau tel: 0720674289, 0767303839, 0740520935).


Documentele necesare includerii cabinetelor de medicina de familie ca centre de informare si consiliere in reteaua de screening

 1. Cerere de inscriere;
 2. Copia, conform cu originalul, a actului de infiintare sau organizare;
 3. Copia, conform cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicala primară incheiat cu casa de asigurări de sanatate;
 4. Copia, conform cu originalul, a autorizatiei sanitare de functionare sau, dupa caz, a raportului de inspectie eliberat de autoritatea de sanatate publica, prin care se confirma indeplinirea conditiilor igienico-sanitare prevazute de lege;
 5. Contul deschis la Trezoreria Statului sau la banca;
 6. Codul unic de inregistrare (fiscal);
 7. Lista personalului medical implicat in program (nume/prenume/CNP/specialitate/grad profesional/cod parafa) si programul de lucru in cadrul programului de screening
 8. Catagrafia populaţiei feminine 25-64 ani (Nume, Prenume, CNP, adresa).

Mentiunea “conform cu originalul”, stampila si semnatura olografa a reprezentantului legal se va regasi pe toate filele documentelor depuse la dosar.

Lasă un comentariu

Sari la conținut