Pro vaccinare Spitalul Constanta
Covid vs gripa
Informații pacienți COVID-19
SCJU Constanța, bd. Tomis 145
0736 603 824

linie telefonică disponibilă în intervalul orar 10.00-13.00

Secția exterioară AGIGEA
02414846470241484644

Activități

Anunt concurs angajare Coordonator Medical, Coordonator Stiintific, Expert Stiințific, Expert Medical si Asistent Proiect

Anunț concurs

Bibliografie

Rezultate selectie dosare concurs angajare proiect fonduri UE

 • Activitati de informare, educare și constientizare a grupului tinta privind beneficiul serviciilor de screening al cancerului colorectal.
 • Activitati de identificare/ mobilizare si de acordare de sprijin pentru grupul tinta prin facilitarea accesului la programul de screening și a persoanelor din zone / comunități defavorizate
 • Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc standard de cancer colorectal
 • Efectuarea endoscopiei digestive inferioare (colonoscopiei) de control la pacientii testati pozitiv la testul de hemoragii oculte sau pentru cei identificati ca având risc crescut de cancer
  colorectal urmare a anamnezei
 • Desfasurarea actiunilor aferente achizitionarii echipamentelor si materialelor necesare derularii activitatilor/subactivitatilor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament
  precoce al leziunilor precanceroase colorectale, inclusiv al celor necesare infiintarii si functionarii Centrului Regional de Preventie a Cancerului Colorectal.
 • Sprijin pentru infiintarea si functionarea unui Centru Regional de Preventie, Depistare Precoce, Diagnostic si Tratament Precoce al Cancerului Colorectal în cadrul SCJU „Sf.Apostol
  Andrei” din Constanța
 • Colectarea datelor obtinute in urma screeningului prin metode statistice specifice.
 • Centralizarea informatiilor si datelor rezultate in urma desfasurarii activitatilor de screening în cadrul sistemului informatic aferent registrului de screening la nivel national.
 • Activitati suport pentru derularea programelor de screening la nivel regional in vederea depistarii leziunilor precanceroase colorectale
 • Informare, publicitate si sprijin administrativ
 • Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal
Skip to content