Prima pagină » Screeningul Cancerului de Colon » Prezentare proiect » Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în contribuirea la creșterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes
general, prin creșterea cu minimum 50 000 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud- Est a numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate
către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru patologia cancerului colorectal.

Obiective specifice:

OS1. Asigurarea resurselor şi competențelor de specialitate necesare pentru furnizarea la nivel de înaltă calitate a serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce,
diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale pentru minimum 50 000 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est.

OS2. Realizarea de acţiuni de conștientizare şi prevenție pentru minimum 50 000 de persoane la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, în scopul diminuării riscului depistării patologiei
cancerului colorectal abia în stadii avansate.

OS3. Furnizarea la nivel de înaltă calitate a serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale
pentru minimum 50 000 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est.

Sari la conținut