Pro vaccinare Spitalul Constanta
Covid vs gripa
Informații pacienți COVID-19
SCJU Constanța, bd. Tomis 145
0736 603 824

linie telefonică disponibilă în intervalul orar 10.00-13.00

Secția exterioară AGIGEA
02414846470241484644

Prezentare generală

Anunt concurs angajare Coordonator Medical, Coordonator Stiintific, Expert Stiințific, Expert Medical si Asistent Proiect

Anunț concurs

Bibliografie

Rezultate selectie dosare concurs angajare proiect fonduri UE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ “SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” CONSTANŢA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul cu titlul ”Furnizarea serviciilor de sănătate din
programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale în regiunea Sud-Est, proiect finanțat în cadrul POCU 2014-2020, Axa
prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operațiunea: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenție,
depistare precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele patologii, în baza Contractului de finanţare POCU/756/4/9/136941 /11.11.2020

Perioada de implementare: 12/11/2020 – 11/11/2023

Valoare totală proiect: 23,917,546.25 lei, din care

Valoare cofinanțare acordată de UE : 20,323,124.04 lei

Valoare finanțare națională : 3,190,015.62 lei

Parteneri: UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII

Manager de proiect: Prof. Univ. Dr. Eugen DUMITRU

Skip to content