Informatii coplata

Prima pagină » Informatii coplata

Coplata este în valoare de 10(zece) lei/ pacient și se percepe doar pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă.

Plata se face la Biroul de Internări, după programul:

LUNI – JOI VINERI
11.00-14.00 10.00-13.00

 

Documentele de externare se vor înmâna numai după ce se face dovada achitării coplății!

Persoanele exceptate de la coplată:

  • Copiii, până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, care nu realizează venituri din muncă;
  • Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății- pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, care nu realizeaza venituri din muncă, pensie sau alte resurse
  • Persoanele fizice cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri
  • Femeile însărcinate și lăuze, cu venituri egale sau peste salariul de bază minim brut pe țară, pentru servicii medicale legate de evoluția sarcinii
  • Femeile însărcinate sau lăuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară, pentru toare serviciile medicale

 

Categoriile de asigurați scutiți de la taxa coplății trebuie să facă dovada acestei calități cu documente eliberate de autoritățile competente că se încadrează în respectiva categorie și/sau, după caz, cu declarație pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile privind realizarea sau nu a unor venituri.